Thứ Sáu , 25 Tháng Năm 2018

Tag: Nhà thờ Đức Bà

Vài nét về nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn tên đầy đủ là “Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội” (tiếng Pháp: La Cathédrale Notre-Dame de Saïgon) là một công trình kiến trúc độc đáo thu hút khách du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Lịch sử Nhờ thờ Đức Bà trước kia được gọi là Nhà …

Read More »